Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kopanice

Vrbovce majú v súčasnosti okolo 60 kopanických osád. V rokoch 1930-1936 ich bolo celkom 96, včítane súčasnej Chvojnice. Kopanice vznikali pravdepodobne od 2. polovice 17.storočia a to ako z radov miestnych obyvateľov, tak i z utečencov , ktorí k nám prichádzali z dolných zemí z obavy pred Turkami, ako aj z Čiech v dôsledku 30 ročnej vojny a náboženských perzekúcií. Jednalo sa o klčovanie lesov a kopaním lesnej pôdy, na ktorej sa potom ľudia usadzovali . Preto i názov „Kopanica“ . Ľudia, ktorí takto získali novú poľnohospodársku pôdu, dostávali úľavy, 15 rokov boli oslobodení od daní. Mnohé osady sa postupne menili. Ľudia z nich odchádzali za prácou do cudziny, hlavne do USA koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Ďalšia vlna postupného vysídlovania kopaníc bola v druhej polovici 20. storočia. Na kopaniciach /Chodúri, Štefanová, Kút, Ostrý Vrch / boli samostatné školy, ktoré boli v uvedenom období zrušené. Mnohé z budov boli odkúpené pre rekreačnú činnosť. Kopanice postupne obsadzujú „chalupári“. Najväčšie vysídlenie nastalo v dobe kolektivizácie poľnohospodárstva odchodom mladých ľudí za prácou do miest, kde sa postupne natrvalo usadili. Kopaničiarske osídlenie zachovalo prírodný ráz krajiny. Citlivé zachádzanie s pôdou umožnilo prežiť mnohým vzácnym druhom rastlinstva i živočíchov. Preto sú dnes kopanice vyhľadávané ľudmi, ktorí chcú v kľude tvorivo pracovať alebo prežiť starobu v lone prírody. Vrbovčianske kopanice môžeme rozdeliť jednak do väčších skupín osídlenia, kde sa nachádza 10 i viac usadlostí a roztrúsených, kde dva-tri domy tvoria jednu kopanicu. Do väčších celkov patria: Mjechnovci, Ostrý Vrch, Kút, Vápeník, Chodúri , Žabí potok, Valúšska dolina, Štefanová, Kopánky. Ostatné sú buď jednotlivé domy alebo skupiny. Mezný mlyn, Filkova jama, Pláňava, Mäsiarky, Tomečkovci, Homolovci, u Bohušov, Bučková jama, Chlapečková, Lulovci, Mandelovci, Jozefkovci, Bakošovci, Prívrata, u Sukupov, Rovenky, u Bednárov, u Križanov, Zemanský mlyn, Škodáčkov mlyn, Žurkov mlyn, Sabotovci, u Prívratských, Lieštie, Podmajerský, Omastovci, Palovci,Vrbovci, u Krajčírov, Turbovci, Kunčákovci, Blažkovci, Súkupovci, Štefkovci, Kuchtovci, Kožíkovci, Krčovci, Kotuláčovci. Mnohé neudržiavané usadlosti sa postupne rozpadávajú a kopanice tak postupne zanikajú.