Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Združenie bývalých urbarialistov Obce Vrbovce a Chvojnica

Združenie bývalých urbarialistov obce Vrbovce - Chvojnica, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že prihlasovanie palivového dreva na rok 2023 sa začalo v januári 2024 a bude pretrvávať do 31. marca 2024. Po tomto termíne nebude možné drevo na tento rok prihlásiť. Drevo sa prihlasuje v kancelárii urbáru na Zdravotnom stredisku Vrbovce.

Opätovne vyzývame podielnikov, ktorí urbár zdedia alebo nadobudnú iným spôsobom, aby v termíne do 2 mesiacov predkladali do evidencie členov doklad o nadobudnutí podielu, nakoľko im to vyplýva taktiež z uznesení zákona o pozemkových spoločenstvách.

 

Výbor spoločenstva

-predseda: Ing. Igor Rybnikár  

-tajomník:  Martina Černeková

-hospodár: Anna Vávrová

 

-členovia: 

                      Ján Horňák

                    Alžbeta Jozefáková

                      Ján Konečný

                      Ján Pánik

                    Ján Súkup

                    Ing. Samuel Súkup

 

Dozorná rada

-predseda: Pavol Zloch

-členovia:   Ľubuša Brňová

                     Vladimír Sládeček

 

Odborný lesný dozor

Marián Káčer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka Združenia bývalých urbarialistov bola presunutá na urbar.vrbovce.sk