Obec Vrbovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Lucia Havlová

tel: +421

e-mail: lucyhavel@gmail.com

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce, vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo, ktorému je zodpovedný za svoju činnosť. Hlavný kontrolór obce sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Kontrolná činnosť:

  • nakladanie s majetkom obce

  • účtovníctvo a pokladničné operácie

  • hospodárenie s finančnými zdrojmi

  • čerpanie rozpočtu

  • záverečný účet

  • správnosť čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

Hlavný kontrolór obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra je upravené v § 17 Štatútu obce.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.