Obec Vrbovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zaradiť do webstránky obce symboly obce, nielen erb

Zaradiť do webstránky obce symboly obce, nielen erb
Vyriešený

Podnet:

Milý pán starosta obce Vrbovce,
prezeral som niekoľko webových stránok obcí v ktorých som našiel aj symboly obce pre identifikáciu a reprezentáciu. Hneď ma napadlo pozrieť v tej súvislosti aj stránku mojej rodnej obce. Erb síce má makre, ale ostatné symboly obce chýbajú. Preto ako podnet navrhujem doplniť do webstránky do rozdeľovníka s názvom NAŠA OBEC ako druhú odrážku po KONTAKTOCH dať SYMBOLY OBCE a dať tam všetky tie ktoré boli schválené heraldickou komisiou MV SR a Heroldom SR, čiže okrem erbu aj vlajku obce, zástavu obce s erbom, zástavu, koruhvu a pečať obce. Na osobnom zvážení je, či tam dať aj štandardu starostu a pečať starostu. Budem sa tešiť na odpoveď na návrh. Paľo Pánik

Odpoveď:

Vážený pán Pánik,

sme radi, že sledujete našu stránku, život v obci a že ste pre nás podporou i oporou v mnohých oblastiach. Verím, že v dohľadnej dobe zverejníme všetky symboli obce tak, ako nám ich vo Vašom návrhu popisujete.

S poďakovaním za inšpiratívny podnet

Dušan Eliáš