Obec Vrbovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenie ÚVZ SR
Aktuálne informácie ÚVZ SR k prechodu štátnej hranice
Dobrý deň.
 
Úrad verejného zdravotníctva zverejnil Opatrenie, ktoré je platné od pondelka 6. apríla od 7:00 hod a týka sa prechodu štátnej hranice. V Opatrení sa o.i. uvádza, že všetky osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia sú povinné absolvovať povinnú karanténu v štátnom zariadení do doby, kým im budú vykonané testy, následne pokračujú v karanténe doma po dobu 14 dní, vrátane osôb v spoločnej domácnosti. Výnimky z karantény uvádza Opatrenie - dostupné na stránke UVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf
 
V bode 5 Opatrenia je uvedená výnimka pre zamestnancov SR v ČR: Opatrenie podľa bodu 1 až 3 Opatrenia sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike alebo v prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce.
 
Z toho vyplýva, že denné dochádzanie do ČR za zamestnaním je od pondelka 6.4. od 7:00 oficiálne povolené. Vedenie spol. Kordárna som o tomto stave informoval, taktiež budeme informovať občanov prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.
Dušan Eliáš, starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Opatrenie_statna_karantena_04042020 (004) 118.1 kB pdf 5.4.2020