Obec Vrbovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odhalenie pamätnej dosky

Odhalenie pamätnej dosky
Slávnostné "znovudhalenie" pamätnej dosky
V nedeľu 26. júla sme slávnostne odhalili pamätnú dosku Johanky Hrebendovej Bórikovej na Leškovom kultúrnom dome vo Vrbovciach. Po Službách Božích bol sprievodný program k odhaleniu pamätnej tabule. Na začiatku sa prihovoril starosta obce Vrbovce Dušan Eliáš a hneď po ňom starosta obce Beckov Daniel Hladký. Počas príhovoru nášho predsedu, ktorý v príhovore zdôraznil význam osoby Johanky Hrebendovej Bórikovej udelil aj pamätné plakety za rozvoj histórie a kultúry a to starostovi obce Vrbovce Mgr.Dušanovi Eliášovi, Bronislave Šimkovej a Dane Ševčíkovej. Po jeho príhovore priblížil historické udalosti náš člen a historik PhDr. Pavol Pánik, CsC. Po jeho príhovore sa všetci zišli vonku pred pamätnou doskou a po básni od Milana Rúfusa -Modlitba za Slovensko v podaní Danky Ševčíkovej odhalil slávnostne pamätnú tabuľu Pavol Vandelia a emeritný biskup ThDr. Július Filo. V mene Oz Johanky Hrebendovej Bórikovej ďakujem všetkým zúčastneným a Lubke Kryštofovej za fotografie.
Pavol Vandelia, predseda združenia