Obec Vrbovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznam

Oznam
Združenie bývalých urbarialistov Obce Vrbovce a Chvojnica pozemkové spoločenstvo, 906 06 Vrbovce oznamuje:

Združenie bývalých urbarialistov Obce Vrbovce a Chvojnica
pozemkové spoločenstvo, 906 06 Vrbovce

V roku 2021 sú naplánované voľby do vedenia urbárskeho spoločenstva Vrbovce – Chvojnica. Členovia, ktorí majú návrh na zmenu vedenia spoločenstva môžu tento predložiť písomne (vloženie do poštovej schránky na kancelárii spoločenstva na zdravotnom stredisku), alebo telefonicky na tel. č. 0915 241 826.

Viac informácii o združení nájdete v sekcii „Organizácie“: https://www.vrbovce.sk/p/3787/zdruzenie-byvalych-urbarialistov-obce-vrbovce-a-ch.html

 

Vedenie spoločenstva